ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Φίλτρο W EU2 - EU4

Προφίλτρο πολυεστερικό με πάχος φίλτρου από 5mm - 20mm ,τοποθετείται σε πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σε μορφή W ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια φίλτρου με σκοπό την καλύτερη απόδοση και συγκράτηση σωματιδίων.

Στον τύπο του πλαισίου τοποθετείται φίλτρο με διαφορετική προδιαγραφή απόδοσης. Κατασκευάζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.