ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Φίλτρο απόλυτο EU9 - EU13

Τα απόλυτα φίλτρα είναι από πολύ εξειδικευμένο υλικό με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης για την κατακράτηση μικροσωματιδίων και τοποθετούνται σε χώρους με μεγάλες απαιτήσεις, κυρίως νοσοκομεία.

Για να λειτουργήσει το απόλυτο φίλτρο απαιτείται πριν από αυτό να έχουν τοποθετηθεί προφίλτρα με μεγάλο βαθμό απόδοσης ώστε να συγκρατούν τα σωματίδια με μεγαλύτερο όγκο.