ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Φίλτρο αλουμινίου (κατακράτησης λίπους)

Τα φίλτρα λίπους κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαστάσεις αλλά και επί παραγγελία. Είναι από λεπτά φύλλα αλουμινίου τα οποία δημιουργούν ένα λαβύρινθο με αποτέλεσμα να επικάθονται τα μόρια λίπους. Είναι κατάλληλα για την συγκράτηση σωματιδίων λίπους από κουζίνες ταβερνών και εστιατορίων. Τα φίλτρα τοποθετούνται στο εσωτερικό μέρος της χοάνης και έχει σαν αποτέλεσμα να συγκρατούν τα αιρούμενα λίπη αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό μέρος της χοάνης αλά και το δίκτυο αεραγωγών θα παραμένει καθαρό έτσι ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πολύ μικρός. Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά με ειδικά υγρά για την αποφυγή ανάφλεξης αλλά και την απόδοση του συστήματος αναρρόφησης.