ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Φίλτρα για συστήματα κλιματισμού - εξαερισμού - εστίασης - βαφείων - ειδικά βιομηχανικά - νοσοκομείων - χειρουργείων.

Φίλτρο αλουμινίου (λίπους)

Φίλτρο πλενόμενο μάυρο

Φίλτρο λεπτό

Φίλτρο πλενόμενο

Φίλτρο πολυεστέρα - άνθρακα EU3

Φίλτρο W EU2-EU4

Φίλτρο EU1-EU4

Φίλτρο βαφείων EU5 - PAINT STOP EU2

Σακκόφιλτρα

Σακκόφιτρα πόκετ

Φίλτρο απόλυτο EU9 - EU13