Η εταιρεία ECO PIPE είναι μια κατασκευαστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1980 από τον Σ.Χώρα. Μερικοί από τους τομείς
με τους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία με υπευθυνότητα επί 30 χρόνια είναι:

Καμινάδες μονωμένες και αμόνωτες

Συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού

Κατάσκευή βιομηχανικών απόρροφητήρων - εξαεριστήρων

Δίκτυα αεραγωγών

Συστήματα καθαρισμού αέρα

Με την πολυετή εμπειρία που χαρακτηρίζει την εταιρεία μας μπορούμε να προτείνουμε
υπεύθυνες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε έργου.

Η εταιρεία ECO PIPE εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008