ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Εξαρτήματα για εφαρμογές κλιματισμού - εξαερισμού

Λαιμοί στομίων - εφαπτομένες

Τάμπερ

Κιβώτια στομίων

Κιβώτια διανομής αέρα - πλένουμ

Προστατευτικά βροχής

Συστολικά

Ελαστικός σύνδεσμος