ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Στόμια κλιματισμού και εξαερισμού. Αεροβαλβίδες. Στόμια με τάμπερ.

Στόμιο μίας σειράς

Στόμιο δύο σειρών

Στόμιο κυκλικού αγωγού

Στόμιο καμπύλο 2 κατευθύνσεων

Στόμιο καμπύλο 4 κατευθύνσεων

Στόμιο γραμμικό

Στόμιο γραμμικό με θυρίδα

Στόμιο γραμμικό - slot

Στόμιο βροχής

Στόμιο θυρών

Στόμιο διάτρητο

Στόμιο οροφής ανεμοστάτης

Στόμιο στρογγυλό οροφής ανεμοστάτης

Στόμιο βαρύτητας

Στόμιο θυρίδα επίσκεψης Α

Στόμιο θυρίδα επίσκεψης Β

Αεροβαλβίδα μεταλλική λευκή

Αεροβαλβίδα inox

Στόμιο με τάμπερ τύπου Α

Στόμιο με τάμπερ τύπου Β

Στόμιο με τάμπερ τύπου C

Στόμιο με τάμπερ τύπου D

Στόμιο ανοιγόμενο με μοχλό