ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Καπέλα καμινάδων κεντρικής θέρμανσης - Καπέλα καμινάδας τζακιού

Καπέλο απλό κινέζικο

Καπέλο πολυκωνικό

Καπέλο περιστρεφόμενο

Καπέλο ηλεκτρικό

Καπέλο αντιανεμικό καμπάνα

Καπέλο αντιανεμικό

Καπέλο κινέζικο αντιανεμικό

Τιμές για καπέλα καμινάδων κεντρικής θέρμασης. Τιμές για καπέλα καμινάδας τζακιού:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ