ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Προφίλ καναλιών

Το προφίλ καναλιών τοποθετείται στα άκρα των καναλιών –αεραγωγών για την σύνδεση δυο τμημάτων αεραγωγών για την στεγανοποίηση τους αλλά και την αποφυγή κραδασμών.

 

Παράγεται σε δυο μεγέθη ανάλογα με το μέγεθος των καναλιών -αεραγωγών

 

Αεραγωγοί γαλβανιζέ και εξαρτήματα τιμές ανά διατομή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κατάλληλο για κλιματισμό και εξαερισμό