ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Μούφα αεραγωγού γαλβανιζέ

Σύνδεσμος τμημάτων γαλβανιζέ αγωγού.

Χρησιμοποιήται για την ένωση δύο τμημάτων του αεραγωγου.

Κατασκευάζεται από γαλβανιζμένη λαμαρίνα.

 

Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάμετρο και πάχος ελάσματος.

 

Αεραγωγοί γαλβανιζέ και εξαρτήματα τιμές ανά διατομή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κατάλληλο για κλιματισμό και εξαερισμό