ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Αεραγωγοί γαλβανιζέ λείοι ή ελικοειδούς ραφής

Λείο ευθύγραμμο τμήμα

ελικοειδούς ευθύγραμμο τμήμα

Καμπύλη 90°

Καμπύλη 45°

Εξάρτημα ες

Καμπύλη κωνική

Τάϋ 90°

Τάϋ 45°

Τάπα

Καπέλο απλό

Μούφα

Στήριγμα

Κώνος

Υψιλον

Συστολικό

Λαιμοί στομίων

Ελαστικός σύνδεσμος

Προφίλ καναλιών

Αεραγωγοί γαλβανιζέ και εξαρτήματα τιμές ανά διατομή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ