ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

ΣΤΟΜΙΟ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Είναι περσίδα από πλαστικό με λαιμό.

Είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και για απορροφητήρες κουζίνας.

Τα πτερύγια ανοίγουν με την ένταση της ροής του αέρα.

Κατασκευάζεται στις διαμέτρους:

100mm,125mm,150mm,160mm,200mm,

250mm,400mm,500mm,630mm