ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

ΓΡΙΛΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ PVC

Είναι γρίλια με ειδικά ελάσματα στο πίσω μέρος που μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοίγματα μικρότερα από την ονομαστική της διάμετρο. Έχει ενσωματωμένη σήτα.

Διατίθεται στις διαμέτρους:

80 / 125mm, 125 / 160mm, 160 / 200mm.