ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Στήριγμα απλό - inox

Στήριγμα απλό επίτοιχο με σταθερή απόσταση

6 εκ. Κατασκευάζεται σε όλες τις διαμέτρους.

 

Κατάλληλο για την ανάρτηση inox αεραγωγών και καμινάδων.

 

Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάμετρο και πάχος ελάσματος.

 

Αεραγωγοί ανοξείδωτοι (inox) και εξαρτήματα τιμές ανά διατομή

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΜΟΝΩΤΩΝ INOX)

Κατάλληλο για κλιματισμό και εξαερισμό