ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Απορροφητήρες με κέλυφος και φυγοκεντρική φτερωτή αλουμινίου.
Κατάλληλοι για κατοικίες, ενεργειακά τζάκια, σόμπες, βιομηχανικές εφαρμογές κ.ά.
Παροχή σε m³/h από 150 έως 1.100 m³/h

Κατάλληλο για κλιματισμό και εξαερισμό